«Ανοίγουν τον δρόμο στην πλήρη εκχώρηση των ψηφιακών υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε μεγάλους ιδιωτικούς ομίλους»

Για «προσήλωση της κυβέρνησης στην απροκάλυπτη διοχέτευση των πολύτιμων κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προς συγκεκριμένους ιδιωτικούς ομίλους εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος» κάνουν λόγο οι πανεπιστημιακοί.

Συγκεκριμένα, η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών αναφέρεται σε προσκλήσεις του ΙΕΠ 50 εκατ. ευρώ για επαναδημιουργία υπηρεσιών όπως το e-me, το e-class, το Φωτόδεντρο που έχει αναπτύξει και συντηρεί επί χρόνια το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» και οι φορείς του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου με αρκετά μικρότερο κόστος προκαλώντας τη δικαιολογημένη αντίδραση του σωματείου εργαζομένων.

Μάλιστα, «οι όροι των διαγωνισμών αποκλείουν το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» από τη συμμετοχή και ανοίγουν τον δρόμο στην πλήρη εκχώρηση των ψηφιακών υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε μεγάλους ιδιωτικούς ομίλους».

Σε συνέχεια, «προκηρύχτηκε προ ημερών ο Διαγωνισμός «Ηλεκτρονικό Πανεπιστήμιο: Ψηφιακές Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων» με προϋπολογισμό 13.5 εκ. ευρώ και φωτογραφικούς όρους υπέρ ενός και μόνο ιδιωτικού παρόχου λύσεων ηλεκτρονικής γραμματείας».

Ενδεικτικά, οι πανεπιστημιακοί αναφέρουν ότι «αναπτύσσεται με αυτοχρηματοδότηση από τα ίδια τα ΑΕΙ και μέσω της συνέργειάς τους στο «Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο» (GUnet) μία πολύ επιτυχημένη λύση υπηρεσιών ηλεκτρονικής γραμματείας και φοιτητολογίου ανοικτού λογισμικού και ανοικτού κώδικα που ονομάζεται universis (https://universis.gr/). Αντί λοιπόν η ηγεσία των δύο υπουργείων να αγκαλιάσει την πρωτοβουλία και να την προβάλει ως παράδειγμα προς μίμηση σε ό,τι αφορά τη λογική in-house development υπηρεσιών ανοικτού λογισμικού, με την προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού εκχωρεί διά της βίας τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής γραμματείας όλων των ΑΕΙ σε γνωστή εταιρία του χώρου και στραγγαλίζει ένα αξιέπαινο εγχείρημα του δημοσίου πανεπιστημίου».

Η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών καλεί την ΠΟΣΔΕΠ και τους Συλλόγους Μελών ΔΕΠ να συντονίσουν τις προσπάθειες τους ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή των ψηφιακών και διαδικτυακών δημόσιων υποδομών της εκπαίδευσης, η εξάρτηση της χώρας από ιδιωτικούς ομίλους και η κατασπατάληση πολύτιμων πόρων. Τέλος, καλεί τις Συγκλήτους όλων των πανεπιστημίων να τοποθετηθούν δημοσίως για το ζήτημα. 

Η ανακοίνωση των πανεπιστημιακών

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Συσπείρωσης Πανεπιστημιακών για τις ψηφιακές υπηρεσίες των Πανεπιστημίων:

Τις τελευταίες ημέρες δημοσιεύονται με καταιγιστικούς ρυθμούς οι προσκλήσεις νέων διαγωνισμών στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μεταξύ άλλων, και για τον εκσυγχρονισμό υποδομών και συστημάτων που σχετίζονται με ψηφιακές υπηρεσίες στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Οι πρώτοι διαγωνισμοί προκηρύχτηκαν μέσα στο καλοκαίρι και αντανακλούν τις προθέσεις της κυβέρνησης για το πού προορίζει να εκχωρήσει τις ψηφιακές υπηρεσίες που επί χρόνια αναπτύσσουν και υποστηρίζουν φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα με αναγνωρισμένη τεχνογνωσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με σκανδαλώδη τρόπο, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) προέβη σε προσκλήσεις 50 εκ. ευρώ επαναδημιουργίας υπηρεσιών όπως το e-me, το e-class, το Φωτόδεντρο που έχει αναπτύξει και συντηρεί επί χρόνια το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» και οι φορείς του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου με αρκετά μικρότερο κόστος προκαλώντας τη δικαιολογημένη αντίδραση του σωματείου εργαζομένων.

Να σημειωθεί ότι οι όροι των διαγωνισμών αποκλείουν το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» από τη συμμετοχή και ανοίγουν τον δρόμο στην πλήρη εκχώρηση των ψηφιακών υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε μεγάλους ιδιωτικούς ομίλους, ως αναγνώριση της υπέρμετρης προσπάθειας που κατέβαλαν οι εργαζόμενοι του ΙΤΥΕ «Διόφαντος» και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο να λειτουργήσει η εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση την περίοδο της πανδημίας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σε συνέχεια αυτής της «Blitzkrieg» επίθεσης, προκηρύχτηκε προ ημερών ο Διαγωνισμός «Ηλεκτρονικό Πανεπιστήμιο: Ψηφιακές Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων» με προϋπολογισμό 13.5 εκ ευρώ και φωτογραφικούς όρους υπέρ ενός και μόνο ιδιωτικού παρόχου λύσεων ηλεκτρονικής γραμματείας. Είναι γνωστό τόσο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, όσο και στο καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ότι από το 2015, με πρωτοβουλία του ΑΠΘ, σε συνεργασία με το ΔΠΘ, αναπτύσσεται με αυτοχρηματοδότηση από τα ίδια τα ΑΕΙ και μέσω της συνέργειάς τους στο «Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο» (GUnet) μία πολύ επιτυχημένη λύση υπηρεσιών ηλεκτρονικής γραμματείας και φοιτητολογίου ανοικτού λογισμικού και ανοικτού κώδικα που ονομάζεται universis (https://universis.gr/). Αντί λοιπόν η ηγεσία των δύο υπουργείων να αγκαλιάσει την πρωτοβουλία και να την προβάλει ως παράδειγμα προς μίμηση σε ό,τι αφορά τη λογική in-house development υπηρεσιών ανοικτού λογισμικού, με την προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού εκχωρεί διά της βίας τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής γραμματείας όλων των ΑΕΙ σε γνωστή εταιρία του χώρου και στραγγαλίζει ένα αξιέπαινο εγχείρημα του δημοσίου πανεπιστημίου.

Η προσήλωση της κυβέρνησης στην απροκάλυπτη διοχέτευση των πολύτιμων κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προς συγκεκριμένους ιδιωτικούς ομίλους εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος δεν θα περάσει. Το οφείλουμε στην κοινωνία που περιμένει πολλά από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά και στους ανθρώπους που επιμένουν να δημιουργούν και να παράγουν, κόντρα στη διαπλοκή και το κλίμα απαξίας που σκοπίμως καλλιεργεί η κυβέρνηση για να υποβαθμίσει κάθε τι που προέρχεται από το κατασυκοφαντημένο δημόσιο πανεπιστήμιο.

Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ καλεί την ΠΟΣΔΕΠ και τους Συλλόγους Μελών ΔΕΠ να συντονίσουν τις προσπάθειες τους ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή των ψηφιακών και διαδικτυακών δημόσιων υποδομών της εκπαίδευσης, η εξάρτηση της χώρας από ιδιωτικούς ομίλους και η κατασπατάληση πολύτιμων πόρων. Επίσης, καλεί τις Συγκλήτους όλων των πανεπιστημίων να τοποθετηθούν δημοσίως για το ζήτημα. 

Επιμέλεια: Υπατία Κοκκινάκη

Πηγή: AlfaVita

Άλλος ένας λόγος να πάρεις το πτυχίο σου!   

Θα είσαι ο king της εξεταστικής αυτό το εξάμηνο!

Δεν σου φτάνει η πίεση, έχεις κι αυτούς...

Load More

Σου αρέσει αυτό που διάβασες;

Ακολούθησέ μας στα social. Κάνε κλικ σε ένα από τα εικονίδια!

Κονσόλα Αποσφαλμάτωσης του Joomla!

Συνεδρία

Πληροφορίες Προφίλ

Χρήση Μνήμης

Ερωτήματα Βάσης Δεδομένων